OFTALMOLOGIJA

Pregled oftalmologa 2.000,00 Kontrolni pregled 1.500,00
Pregled prednjeg očnog segmenta 2.000,00 Pregled očnog dna fundus 3.000,00
Odredjivanje dioptrije na usku zenicu 2.000,00 Merenje očnog pritiska 1.000,00
Dnevna kriva očnog pritiska 3.500,00 Vadjenje stranog tela sa anestezijom 3.000,00
Test za ispitivanje suvog oka 1.000,00 Konjunktivalni bris (uzimanje) 500,00

INTERNA MEDICINA

Pregled specijaliste kardiologa i EKG 3.500,00 Ultrazvucni pregled srca 3.500,00
Pregled kardiologa EKG, ultrazvuk srca 6.000,00 Holter EKG-a 24h sa pregledom 5.000,00
Holter pritiska 24h-48h sa pregledom 5.000,00
Kontrolni pregled do mesec dana 2.500,00 Pregled spec. gastroenterologa 3.000,00
Gastroskopija sa pregledom 7.000,00 Gastroskopija sa biopsijom i HP nalazom 10.000,00
Kolonoskopija 12.000,00 Kolonoskopija sa biopsijom i HP nalazom 14.000,00
Pregled specijaliste endokrinologa 3.000,00 Lečenje poremećaja rada štitaste žlezde
Lečenje i praćenje šećerne bolesti Pregled specijaliste dermatologa 2.500,00
Pregled specijaliste dermatologa sa dermatoskopijom 3.000,00 Pregled specijaliste neurologa 3.000,00
Kozmetički tretmani – masna i stara koža    

ORL

Specijalistički pregled 3.000,00 Specijalistički pregled sa plasiranjem štrajfne 3.500,00
Specijalistički pregled sa ispiranjem uva 3.000,00 Specijalistički pregled sa timpanometrijom 4.000,00
Kontrolni specijalistički pregled 2.000,00 Kontrolni specijalistički pregled sa plasiranjem štrajfne 2.000,00
Kontrolni specijalistički pregled sa sa timpanometrijom 2.500,00 Porodinčni pregled (2 člana porodice) 4.000,00
Incizija peritonzilarnog apscesa 5.000,00 Prednja tamponada nosa 4.000,00
Biopsija tumora glave i vrata (sa PH pregledom) 6.000,00 Uklanjanje tumora sluzokože i kože glave i vrata (sa PH pregledom) 6.000,00 do 15.000,00

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom
Abdomena i male karlice 3.500,00 Testisa 3.000,00
Štitaste žlezde 2.500,00 Dojke 3.500,00
Mekih tkiva 2.500,00 Srca 3.500,00
Krvnih sudova vrata (karotide) 3.500,00 Krvnih sudova gornjih ekstremiteta 3.000,00
Krvnih sudova donjih ekstremiteta 3.500,00

GINEKOLOGIJA

Pregled specijaliste ginekologa 2.500,00 Kolposkopski pregled 2.000,00
Pregled i kolposkopski pregled 4.000,00 Ginekološki ultrazvuk 3.000,00
Ultrazvučni pregled trudnica 3.000,00 Pregled ginekologa i ultrazvuk 4.500,00
Papanikolau test i vaginalni sekret 1,200,00 Cervikalni i vaginalni bris
Chlamidia, mikoplazma, ureaplazma Biopsija grlića materice sa HP nalazom 10.000,00
Lečenje i otklanjanjepromena na grliću materice radiotalasima 10.000,00 Skidanje kondiloma radiotalasima 6.000,00 do 12.000,00
Incisia bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa previjanjima 10.000,00 Aplikacija spirale 6.000,00
Vadjenje spirale 2.000,00 Pregled, kolposkopija, ultrazvuk ginekološki, PA test i VS 6.500,00
Pregled, kolposkopija ,ultrazvuk dojki i ginekološki, PA, VS 8.000,00 Folikulometrija
Praćenje i vodjenje trudnoće

HIRURGIJA

Pregled specijaliste hirurga 3.000,00
Ušivanje i zbrinjavanje manjih i većih povreda u lok. anesteziji Uklanjanje mladeža, virusnih bradavica, papiloma
Uklanjanje tumora kože hirurški ili radiotalasima sa HP nalazom u lok. anesteziji Uklanjanje kondiloma radiotalasima u lok. anesteziji
Operacija uraslog nokta u lokalnoj anesteziji Operacija ateroma, lipoma u lokalnoj anesteziji
Abdominalna drenaža – punkcija Biopsija sa HP nalazom u lokalnoj anesteziji
Operacija burse u lokalnoj anesteziji Operacija fimoze u lokalnoj anesteziji – circumcisio
Operacija frenulom breve u lok. anesteziji – frenulectomia Incisia perianalnog abscesa, paronichiae u lokalnoj anesteziji
Previjanje i obrada rane Obrada i previjanje dekubitalnih rana
Skidanje konaca Uključivanje infuzija i druge hirurške intervencije
Pregled specijaliste urologa 3.000,00
Pregled urologa i ultrazvuk male karlice i prostate 5.000,00 Plasiranje i zamena katetera 4.000,00